พุทธแท้? "ฉันเข้าใจคุณ"

พุทธแท้? "ฉันเข้าใจคุณ" 

ถึง คุณอโศก บันดาเร็ก 

ขอขอบคุณสำหรับบทความของคุณเรื่อง พุทธแท้? 

ในบทความ คุณกล่าวถึงเหตุผลว่าเหตุใดชาวพุทธในหลายประเทศในเอเชียถูกกระทำโดยชาวมุสลิม คุณอธิบายว่าชาวพุทธเพียงแค่ป้องกันตนเองจากการรุกรานของมุสลิมและความรุนแรงของมุสลิมในหลาย ๆ เรื่อง

ใช่ มันถูก คงไม่มีใครปฏิเสธสิ่งที่คุณกล่าวมา ผมเข้าใจคุณ ผมสามารถเข้าใจชาวพุทธที่ต้องการปกป้องตัวเองและชุมชนของพวกเขา ผมเข้าใจประเด็นของคุณ

ผมเองก็เป็นพุทธและเป็นผู้นับถือพุทธทิเบทตั้งแต่ปี 1984 พุทธทิเบทเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พุทธอินเดีย และของมหาลัยนาลันทาด้วย 

เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมนาลันทา ผมเป็นนักศึกษาของนาคารชุนะ และรู้ว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาถูกทำลายโดยผู้พิชิตชาวมุสลิมและโดยความอ่อนแอภายในของพุทธอินเดียในศตวรรษที่ 11-12 

ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราไม่ควรกล่าวโทษศัตรภายนอกเท่านั้น เรามีศัตรภายในเช่นกัน และศัตรูภายในนี้มีชื่อเรียกและเราควรพูดถึงมัน 

ผมเรียกมันว่า "อัตตา" และความรู้สึกนึกคิดว่าดีหรือเหนือกว่าคนอื่น คุณอาจจะเรียกคำนี้ในภาษาอังกฤษว่า ‘self-congratulating’ or self-praise’ or self-adulation

มันเป็นความรู้สึกว่าดีหรือเหนือกว่าผู้อื่น คำที่ใช้อธิบายความรู้สึกดังกล่าวได้ดีคือ "การล่าอาณานิคม" ทัศนคติของการล่าอาณานิคมเป็นที่รู้จักดีในแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย ซุปเปอร์แมนชาวยุูโรปใช้อำนาจควบคุมฝูงสัตว์ คนครึ่งสัตว์ หรือมนุษย์ชั้นสองในแบบที่พวกเขาคิดตามลอร์ดชาวฝรั่งผิวขาว

นี้เป็นส่วนหนึ่งของการล่าอาณานิคมซึ่งสิ้นสุดลงในปี 1950 และ 1960 แต่สิ่งที่ไม่จบสิ้นคือ การที่ชาวเอเชียยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกเหนือกว่าคนอื่น 

คนส่วนใหญ่ในพม่า พวกเขาเรียกคนอินเดียจากประเทศอินเดียหรือจากเบงกอลว่าอย่างไร

ผมได้ยินว่าพวกเขามีคำเรียกที่ดูถูกพวกเขา

คนที่ใช้คำเรียกดังกล่าวอาจจะรู้สึกว่าเขาสูงกว่าชาวเบงกาลี อินเดีย โรฮิงญา หรือเพื่อนบ้านคนอื่นๆ 

นี่คือความผิดพลาดและเราควรจะเริ่มการพูดคุยในเวทีนานาชาติด้วยการยอมรับความผิดพลาดนี้

เราไม่ควรมองเฉพาะความผิดพลาดของมุสลิม เราควรป้องกันภัยจากการก่อการร้ายของมุสลิม

แต่เราก็ควรจับมือกับมุสลิมที่รักสันติ และเราควรบอกโรฮิงญาว่า คุณไม่ใช่สัตว์ 

และเราควรปล่อยทิ้งความคิดเรื่องการฆ่าล้างโรฮิงญาและมุสลิมกลุ่มอื่น ๆ เราควรล้มเลิกการสร้างความกลัวและเกลียดชังชาวมุสลิม และความคิดที่ว่ามุสลิมทุกคนเป็นศัตรูของเรา เราควรจะเรียนรู้ความหมายในภาษาอาหรับสองคำ "สลาม อาลัยกุม" (ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน)

Buddhist Fundamentalism? A short answer to Asoka Bandarage: “I can understand you”

Christian Thomas Kohl, Freiburg, University of Education. 

เผยแพร่ครั้งแรก August 13th, 2016

ที่มา http://www.lankaweb.com/news/items/2016/08/13/buddhist-fundamentalism-a-short-answer-to-asoka-bandarage-i-can-understand-you/

แปลโดย ปาตานีฟอรั่ม