รายงานพิเศษ 2017 สันติภาพยากบรรลุถึง:ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ดาวโหลด
รายงานพิเศษ ปาตานีฟอรั่ม ประจำปี 2017 

สันติภาพยากบรรลุถึง : ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
Elusive Peace : Insurgency in Thailand’s Far South

โดย ดอน ปาทาน และ เอกรินทร์ ต่วนศิริ
By   Don Pathan and Ekkarin Tuansiri