สุนทรียศิลป์

25 กันยายน 2560 ญาติสนิทมิตรสหายทุกๆท่าน มาร่วมงานกิจกรรมดีๆ ทรัพย์ทางสุนทรีย์ ที่ Patani Art Space ภายใต้เรื่องราวของ "สุนทรียศิลป์"และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะจากสองศิลปินหญิงในพื้นที่ปาตานี "ความงามหลังความตาย" รวมถึงการแสดงหนังตะลุง/ดนตรี/อานาซีด/ปันจะสีลัต และมีอาหารพื้นเมืองเลี้ยงตลอดงาน โดยมีตามโปรแกรมดังนี้ครับ
 

กำหนดการกิจกรรม สุนทรียศิลป์


เวลา 9:00-12:00 - สาธิตและปฏิบัติการแกะสลักไม้ทำกระต่ายขูดมะพร้าว
เวลา 13:00-16:00 - สาธิตและปฏิบัติการศิลปะเขียนคอต,การวาดภาพเหมือ
เวลา 17:00-21-00 น. - สาธิตอาหารพื้นเมือง ละแซ ,ข้าวยำ ,กะหรี่พับ ,กือโป๊ะ,โรตี , ข้าวเกรียบ, ขนมขมิ้น (อาหารจะเรียงตามช่วงเวลาที่กำหนด)
เวลา 17.00 น. - การแสดงศิลปะการป้องกันตัว ปันจะสีลัต
เวลา 17.30 น. - พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ความงามหลังความตาย โดย 2 ศิลปิน ยามีละห์ ดาโอะ และ สูรีนา เจ๊ะมะ 
เวลา 18.30 น. - อนาซีด 
เวลา 19.30 น. - ดนตรี Mariam BintiAs-ari & BuduLittle Patani ฯลฯ
เวลา 21:00 น. - หนังตะลุง คณะ หนังเต็ง ตลุงบันเทิง
หมายเหตุ กำหนดการของเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสมบูรณ์ของกิจกรรมแต่ละช่วง