งานวิจัย "พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

งานวิจัย

"พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย

อาทิตย์  ทองอินทร์

สนับสนุนโดย

มูลนิธิเอเชีย

จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

ธันวาคม 2559

 

DOWNLOAD

 

ภาพปก Melayu Living