จุลสาร สื่อพลเมือง กับปัญหาปาตานี

       
                                                       
 
ปัญหาปาตานี/ชายแดนใต้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจจากสังคมไทย และบอกให้สังคมไทยรับทราบว่าที่ผ่านมา 1 ทศวรรษคนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่ตอกย้ำอยู่ทุกวัน และความรุนแรงยังไม่มีวันหมดไป.......
       
จุลสารฉบับที่ 10 นี้ ได้รวบรวมเรื่องราวจากการเดินทางไปร่วมกับเครือข่ายทางภูมิภาคต่างๆเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ทำงานด้านสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเสนอข่าวสารเรื่องปาตานี/ชายแดนใต้ ว่ามีทิศทางอย่างไร ? และโดยเฉพาะเสียงของผู้รับข่าวสารที่อยู่ภูมิภาคต่างๆของสังคมไทย การเดินทางเพื่อรับฟังและเรียนรู้ เราได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ จังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สุดท้ายทางปาตานีฟอรั่มก็ได้ชวนเชิญตัวแทนพี่น้องเครือข่ายจากภูมิภาคตา่งๆ มาลงพื้นที่และรว่มเวทีอภิปรายงานด้านสื่อกับปัญหาปาตานี/ชายแดนใต้ เพื่อที่จะเชื่อมร้อยประเด็นเครือข่ายด้วยกัน.......อ่านต่อ..

โหลดอ่านจุลสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่