แถลงการณ์ กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ

แถลงการณ์ กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ นราธิวาส วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
At PSU Pattani. (www.pataniforum.com) on Fab. 5, 2014.