จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 1

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 1 สนทนาปาตานี: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ

 

 

สาระในเล่ม

บทบรรณาธิการ:

สนทนาปาตานี: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ

เรื่องเด่น :
สันติภาพปาตานี : บทสนทนาอันไม่รู้จักจบ ?

สัมภาษณ์ฺ:

คุยกับ ฟาริช นูร์ : จากมาเลเซียมองทะลุชายแดนใต้

รายงานคาเฟ่ :
จิบชา กับ รายงานแอมเนสตี้ “ความเผ็ดมันที่ไม่เข้ากับความหวานชายแดนใต้”

รายงานคาเฟ่ :
พื้นที่สาธารณะ พื้นที่แห่งการตื่นรู้

รายงานคาเฟ่ :
สรุปการเวทีเสวนาหัวข้อ เรื่อง สิทธิสนทนา “ทางเลือกการต่อสู้ของพลเมืองชายแดนใต้”

 

รายงานคาเฟ่ :
เสวนา “จากแบ่งแยกดินแดนถึงการกระจายอำนาจ ความเป็นไปได้ ณ ปัจจุบัน”

คุยกับ อาจารย์จิรวัฒน์
ว่าด้วยประวัติภาพยนตร์มลายู

แนะนำหนังสือ
เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา

รู้จักกับ Patani Forum

 

ดาวน์โหลดคลิก