กรณีที่รัฐมีมติจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าเทียมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมืองนั้น ชาวบ้านทุกคนรู้สึกดีใจและต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ไม่ลืมพวกเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum