"ส่วนเรื่องเขตปกครองพิเศษ เคยสอบถามคนที่อยู่ในขบวนการจำนวนหนึ่งเหมือนกัน ได้รับคำตอบว่าไม่มีใครต้องการ เพราะการตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการมีเป้าหมายเพื่อเอกราชของปัตตานี ไม่ใช่แค่เขตปกครองพิเศษหรือรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่”

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum