สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ ซะกาต : สวัสดิการชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบซะกาตในอิส

เพิ่มเติม
Patani Forum

จดหมายข่าว ปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 2 สื่อสิ่งพิมพ์

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่  2 กัมปง : พลวัต ความหลากหลาย สาระในเล่ม รายงานปาตานี คาเฟ่  สิทธิ ที่ดิน และความชอบธรรม “ เมื่อการเรียกร้องของชาวบ้านบูโดโดนสุมด้วย

เพิ่มเติม

แนวคิดการศึกษา : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ (Islamization of Knowledge) กรณีศึกษาโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สื่อสิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลดคลิก แนวคิดการศึกษา : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ (Islamization of Knowledge) กรณีศึกษาโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

เพิ่มเติม
Patani Forum

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 1 สื่อสิ่งพิมพ์

จดหมายข่าวปาตานี ฟอรั่ม ฉบับที่ 1 สนทนาปาตานี: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ     สาระในเล่ม บทบรรณาธิการ: สนทนาปาตานี: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ เรื่องเด่น : ส

เพิ่มเติม
Patani Forum

สัญญาณเตือนจากยิ่งลักษณ์ สู่ชายแดนใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

อ่านเอกสาร สัญญาณเตือนจากยิ่งลักษณ์ สู่ชายแดนใต้ หากต้องการดาวน์โหลด ให้ คลิกขวาที่ link แล้วเลือก บันทึกลิงก์เป็น หรือ Save as.

เพิ่มเติม