Quote

Patani Forum

Quote

โดยธรรมชาติของปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาทางการเมือง ไม่ใช่ปัญหาทางศาสนา เวลามันเป็นปัญหาการเมืองการปกครอง วิธีการแก้ปัญหาก็ต้องเน้นในทางการเมือง โดยพยายามมอบอำนาจการตัดสินใจอะไรต่างๆ ให้กับคนมลายูมุ

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

กรณีที่รัฐมีมติจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าเทียมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมืองนั้น ชาวบ้านทุกคนรู้สึกดีใจและต้องขอบคุณรัฐบาลด้วย

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

  "หลังจากนี้ไม่สนแล้วว่าชีวิตจะโดนคุกคามหรือเป็นอย่างไรต่อไป เพราะรู้สึกว่าตัวเองได้ผ่านความตายมาแล้ว ใครไม่ประสบด้วยตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน และถ้าเหตุคืนนั้นไม่มีใค

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

รัฐต้องจัดให้มีการคุ้มครองพยานคือผู้รอดชีวิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้พยานสามารถให้ข้อเท็จจริงได้อย่างอิสระโดยปราศจากความกังวลในการถูกคุกคาม และหากปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด รัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

ประวัติศาสตร์ปาตานีที่ถูกนำเสนอผ่านงานวิจัยส่วนใหญ่นำเสนอประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้คนทั่วไปเห็นแต่มุมความขัดแย้งเหมือนภาพหลอน แต่ไม่ค่อยพบงานวิจัยที่นำเสนอชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งสามา

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

  “สังคมไทยจ่ายเงินไปกี่พันล้านแล้วเพื่อจะศึกษาเกี่ยวกับปาตานี จนแทบว่าก้อนหินทุกก้อน ต้นไม้ทุกต้นถูกพลิกไปหมดแล้วในปาตานี แต่สิ่งที่เราค้นพบข้อมูลใหม่ที่นักวิชาการระดับโลกไม่เค

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

สำหรับทางเลือกที่ 2 คือ ทบวงการบริหารพื้นที่ชายแดนใต้ มีสถานะเทียบเท่ากระทรวงจังหวัดชายแดนภาคใต้ “นับเป็นข้อเสนอรูปแบบการปกครอง ที่มีการถ่วงดุลกลุ่มพลังทุกฝ่าย มีลักษณะประนีประนอมระ

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

  แนวทางเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ต้องเป็นระดับนโยบายของรัฐบาล เราดูนโยบายเป็นหลัก คือถ้ารัฐบาลไม่เปิดตรงนี้ เราจะไปคุยก็คงไม่ได้  ประการถัดมาก็คือคนที่จะไปพูดคุยนั้นใช่

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

  “ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ณ ชายแดนใต้ SAY NO EMERGENCY DECREE @ PATANI SOUTHERN THAILAND”  

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

ในขณะที่ข้อเสนอกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้เปิดการเจรจา การยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอเรื่องเขตปกครองพิเศษ ดูจะเป็นความหวังต่อแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ อย่

เพิ่มเติม
123