Patani Forum

การเมืองของความปรารถนากับคนมลายูปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ ปาตานีในรอบ 11 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ในปี 2547-ปัจจุบัน ถือเป็นความรุนแรงระลอกใหม่ที่มีผลต่อนัยทางการเมือง ระหว่างปาตานีกับรัฐไทยอย่างน่าสังเกต ซึ่งหากการแสดงออกที่ผ่

เพิ่มเติม
Patani Forum

วันชาติที่ถูก(ทำให้)ลืม วิเคราะห์และรายงาน

  รักชาติหรือไม่ ? รักเพราะอะไร? เพราะชาติทำให้เรามีทุกวันนี้ หากไม่ไม่มีชาติก็ไม่มีเรา หรือว่า..             ผู้เขียนอยากชวนให้ผู้อ่านลองสำรวจตัวเองว่ารักชา

เพิ่มเติม
Patani Forum

โหนกระแสปาตานี : การเจรจาที่เคว้งคว้างและสันติภาพ(สุข)ที่วังเวง วิเคราะห์และรายงาน

       อีกไม่กี่สัปดาห์ ก็จะครบรอบ 2 ปี เหตุการณ์การพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างขบวนการบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทย ที่ได้อุบัติขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นปี 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ป

เพิ่มเติม
Patani Forum

โจทย์เก่า มาถกเถียงใหม่ ใครคือ “สื่อปาตานี” บรรณาธิการ

ย่างเข้าสู่ห้วงทศวรรษที่ 2 ของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ หากนับจาก ปี 47 เป็นต้นมา ท่ามกลางกระกระแสการพูดคุยสันติสุข หรือการ “ตื่นรู้” ของนักสื่อสารในพื้นที่ และสถานการณ์

เพิ่มเติม
Patani Forum

คลิป "ว้รตานี" โหมข่าว เวทีข้อเสนอ การสือสารสันติภาพปาตานี Tupat Tube

    เวทีสาธารณะ รับฟังข้อวิพากษ์ต่อรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ถูกนำเสนอผ่านสื่อทางเลือกในพื้นที่อย่างแพร่หลาย ล่าสุด กลุ่มสื่อ "ว

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาตานี ฟอรั่ม:เวทีเสนอรายงานต่อสื่อเพื่อ วิเคราะห์และรายงาน

  ผ่านไปแล้วเวทีสาธารณะโดยปาตานี ฟอรั่ม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และการเผยแพร่ (ร่าง) รายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งในเวทีมีผู้เข้าร่

เพิ่มเติม
Patani Forum

Voice News เสนอข่าว เวทีข้อเสนอฯการสื่อสารสร้างสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ Tupat Tube

สืบเนื่องจากเวทีรับฟังความเห็นต่อรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ โดยปาตานี ฟอรั่ม ร่วมกับคนทำงานสื่อสารในพื้นที่ และเครือข่ายพลเมืองสื่อภูมิภาคต่างๆ จัดทำขึ้นมา ล่าสุ

เพิ่มเติม
Patani Forum

สรุปเวทีวิพากษ์รายงานข้อเสนอต่อองค์กรสื่อ เพื่อการสื่อสารสันติภาพ วิเคราะห์และรายงาน

  เว็บข่าวประชาไท รายงาน ปาตานี ฟอรั่ม นำเสนอรายงานข้อเสนอต่อองค์กรสื่อ แนะการรายงานข่าวของสื่อหลักควรนำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างเนื่องเพื่อเห็นถึ

เพิ่มเติม
Patani Forum

ความชอบธรรม และการครอบงำของรัฐ วิเคราะห์และรายงาน

ความชอบธรรม และการครอบงำของรัฐ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของรัฐ คือรัฐจะต้องมีความชอบธรรมที่หมายถึงการได้รับการไว้วางใจ หรือการยินยอม(consent)จากผู้ที่อยู่ใต้การปกครอง เพื่อให้รัฐธำรง รัก

เพิ่มเติม
Patani Forum

จดหมายถึงปาตานีเมื่อช่วงยาม “เคียงกัน” (ฉบับที่ 1-2) วิเคราะห์และรายงาน

    ปาตานี ฟอรั่ม ถึง จดหมายฉบับ “เคียงกัน”      จดหมายถึงปาตานีเมื่อช่วงยาม “เคียงกัน” พึ่งส่งมาถึงเมื่อไม่นานมานี้ภายหลังจากกาลครั้ง

เพิ่มเติม
Patani Forum

บทสรุปเสวนา “รับรู้ เรื่องราวปาตานี ผ่านเลนส์พลเมืองไทย” ในความเห็น 4 นักกิจกรรม ต่างภูมิภาค วิเคราะห์และรายงาน

         อันสภาพการณ์ของสังคมปกติ การสูญเสียไม่ใช่เรื่องที่คนมีจิตใจใฝ่หาสันติ สงบสุข อยากให้เกิด แต่ดูเหมือนกำลังถูกทำให้เป็นเรื่องปกติภายใต้ม่านหมอกของความขัดแย้งในพ

เพิ่มเติม
Patani Forum

Monitoring & Evolution สื่อกับประเด็นข่าวคุณภาพ “กฎเหล็กนักสื่อสารปาตานีรุ่นใหม่ (อีกข้อ)” ตอนจบ ปาตานีคาเฟ่

            การเฝ้าติดตาม Monitoring ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักสื่อสารเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ การตื่นตัวเฝ้าสั

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ภูมิทัศน์ข่าวสารเปลี่ยนไป” วงเสวนาชี้ สื่อทางเลือกต้องพัฒนาตัวเอง และทำงานร่วมกับสื่อหลัก วิเคราะห์และรายงาน

  ปาตานี ฟอรั่ม จัดวงเสวนาสื่อภาคพลเมือง 5 ภูมิภาค สะท้อนการทำงาน สร้างบทเรียนการพัฒนาศักยภาพและเนื้อหาของสื่อทางเลือกชายแดนใต้ บก.ประชาไท ชี้ปัจจุบันภูมิทัศน์ข่าวเปลี่ยนไป สื่อทางเลือกต

เพิ่มเติม
Patani Forum

เริ่มจากคำถาม และค่อยๆสื่อสารคำตอบ “กฎเหล็กนักสื่อสารปาตานีรุ่นใหม่” ตอนที่ 1 ปาตานีคาเฟ่

    ห้วงที่เรื่องราวปาตานี/ชายแดนใต้บนหน้าสื่อยังคงค่อยๆคลำหาแนวทางเพื่อการสื่อสารสันติภาพและเป็นห้วงเดียวกันที่เยาวชนปาตานีคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ก็กำลังพยายามพัฒนาศักยภาพตนเองเพื

เพิ่มเติม
Patani Forum

เถียงให้รู้เรื่อง : Activists ภาคเหนือ กับ Mediator ปาตานี/ชายแดนใต้ ว่าด้วยเรื่อง “สื่อ” ปาตานีคาเฟ่

    อีกไม่นานก็จะเข้าสู่หน้าหนาวที่ภาคเหนือ ซึ่งจะตรงกับหน้าฝนในภาคใต้ ทำให้อดใจไม่ได้ที่จะใคร่คิดถึงมิตรสหายนักกิจกรรมทำงานเพื่อสังคม กับบทสนทนาที่โอบล้อมด้วยความหวังอันอยากเห็

เพิ่มเติม