Patani Forum

เรื่องชายแดนใต้ มุมมองจากคนอุบล ปาตานีคาเฟ่

  ท่ามกลางความขัดแย้ง ความอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ และอาจรวมหมายถึงสถานการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยด้วยนั้น   “สื่อ”   มีความสำคัญในการเชื่อมโยงข

เพิ่มเติม
Patani Forum

ข่าวช่อง 11 เวทีหยั่งเสียงพลเมืองสื่อ สาร(น) สันติภาพปาตานี อุบลราชธานี Tupat Tube

  เวทีหยั่งเสียงพลเมืองสื่อ สาร(น) สันติภาพปาตานี เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมบัวทิพย์4 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โด

เพิ่มเติม
Patani Forum

รู้จัก พระครูพิพัฒน์เมธากร “สันติภาพปาตานีที่แตกต่างแต่มีจุดร่วม” วิเคราะห์และรายงาน

  เหมือนเป็นแสงสว่าง ทางแก้ปัญหา เมื่อคำว่า “สันติภาพปาตานี” กำลังถูกหยิบยกมาสู่ข้อถกเถียง การพัฒนา หรือเงื่อนไขในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการที่จะทำให้สันต

เพิ่มเติม
Patani Forum

การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อทำลายเป้าหมายของประชาชน วิเคราะห์และรายงาน

  สถานการณ์การเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชนในช่วงก่อนและหลังการรัฐประหารทั้งสองครั้งที่ผ่านมา(ปี2549และปี2557) มีการหยิบยกเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาวิจารณ์อย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนทำง

เพิ่มเติม
Patani Forum

หยั่งเสียงพลเมือง : สร้างสมดุลการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ปาตานีคาเฟ่

                        หยั่งเสียงพลเมือง : สร้างสมดุลการสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ไซนะ นาแว และกองบรรณธิการปาตานี ฟอรั่ม

เพิ่มเติม
Patani Forum

ฐานข้อมูลเครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ สื่อสิ่งพิมพ์

  เอกสารฐานข้อมูลเครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี้    ฐานข้อมูลเครือข่ายสตรีชาย

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประมวลภาพงานอบรม Young Leader's Forum Tupat Tube

      โครงการอบรมเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชาย­แดนใต้ ระว่างวันที่ 15-21เมษายน 2557 ณ อามาณ่า รีสอร์ท สงขลา และ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี จัดโดย ป

เพิ่มเติม
Patani Forum

“อ่านให้จบ ก่อนโดนลบ” บทสรุปโครงการอบรม เยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ “Young Leaders Forum” บรรณาธิการ

             เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพมากมาย ที่จะสามารถกระตุ้น และสร้างความตระหนักร่วมให้เกิดการตื่นตัวของสังคม ชุมชน เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกั

เพิ่มเติม
Patani Forum

รัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี บรรณาธิการ

รัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี  เราในฐานะองค์กรประชาสังคม เล็งเห็นว่ายึดอำนาจครั้งนี้ มีแนวโน้มและทิศทางทำให้กระบวนการสันติภาพยืดขยายออกไปอีกจนมองไม่เห็นปลายทางสันติภาพ &

เพิ่มเติม
Patani Forum

Suwara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน Tupat Tube

      Suwara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน "การเจรจา กับ อนาคตปาตานี" PART 2  เป็นเทปรายการถายหลังจากการเปิดเวทีนำเสนอรายงานพิเศษเรื่องการเจร

เพิ่มเติม
Patani Forum

Surara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน Tupat Tube

      Suwara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน "การเจรจา กับ อนาคตปาตานี" PART 1  เป็นเทปรายการถ่ายทำหลังจากการเปิดเวทีนำเสนอรายงานพิเศษเรื่องการ

เพิ่มเติม
Patani Forum

หลากทัศนะ จากเวทีวิพากษ์ การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ความพยายามของปาตานี ฟอรั่ม เพื่อที่จะสร้างการตื่นรู้ในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานีต่อสาธารณะ มาถึงช่วงจังหวะแห่งความท้าทายอีกครั้ง ภายหลังการนำเสนอรายงานพิเศษฉบับปี 57 เรื่อง “การเจรจา สู

เพิ่มเติม
Patani Forum

โปรดอ่านอีกครั้ง โฉมหน้าศักดินาไทย วิเคราะห์และรายงาน

ท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์การเมืองไทยที่มีลักษณะความขัดแย้งสูงและอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ทุกเวลา ทางกองบรรณาธิการจึงเสนอให้มี "การอ่านออกเสียง" ด้วยการเขียนออกมา เพื่อว่าคนจะได้ยิน ด

เพิ่มเติม
Patani Forum

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : อ่าน อนาคตปาตานี (ตอนจบ) วิเคราะห์และรายงาน

รายงานชิ้นนี้เป็นรายงานต่อเนื่องจากตอนที่ 1ทางกองบรรณาธิการขอเสนอสำหรับผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเข้าใจภาพรวมทั้งหมด การกลับไปอ่านตอนแรกจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น สำหรับการถอดคำบรรยายช

เพิ่มเติม
Patani Forum

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : อ่าน อนาคตปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ให้ความเห็นต่อ รายงานพิเศษ “การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี”  PATANI FORUM จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่  29   เมษายน  2557 The  Aetas Bangkok 

เพิ่มเติม